Endodonti

Endodonti Nedir ?

https://get-dissertation.com

Dişlerin içerisinde damar ve sinirlerin bulunduğu boşluğa kök kanal sistemi adı verilir. Bu boşlukta bulunan damar ve sinir paketine pulpa denir. Pulpanın çürük, travma, ısı, enfeksiyon gibi durumlar nedeniyle zarar görmesi neticesinde kök kanal sisteminin temizlenmesi, şekillendirilmesi ve doldurulması gerekir. Bu işleme kanal tedavisi denir.

Ağız içindeki dişlerin konumuna göre dişlerin içindeki bu kanallar bir kanal, iki kanal, üç kanal ve hatta dört kanal olabilmektedir.

Diş ağrısı kanal tedavisi endikasyonu için önemli bir kriterdir. Kendiliğinden veya ağrı kesici kullanılmasına rağmen geçmeyen ağrılar, uzun süreli artan aşırı sıcak soğuk hassasiyetleri, dişin artık kendini savunamadığını gösterir. Bu durumlarda kanal tedavisi gerekir. Bazı kronik durumlarda dişte herhangi bir rahatsızlık olmamasına rağmen yapılan radyografik kontrollerde kökte iltihaplanmalara rastlanabilir. Bu durumlarda da kanal tedavisi gerekir. Dişe önceden yapılan yetersiz kanal tedavileri yeniden yapılan düzgün bir kanal tedavisi ile daha uzun süre ağızda kalabilir.

Yine bütün bu bilgiler ışığında ,yapılan mükemmel kanal tedavileri iyi bir üst yapı ile sonlandırılmazsa ileri zamanlarda tekrar problem çıkarmayacağı anlamına gelmemektedir.

endodonti

Iyi bir kanal tedavisi iyi bir restorasyonla sonlandırılırsa hastalar dişlerini kendi canlı dişleri gibi çok uzun süre ağız içinde kullanabilmektedir.

 

Kanal tedavisi işlemleri lokal anestezi altında yapıldığı için hastalar tarafından herhangi bir ağrı veya acı hissi oluşmamaktadır.